SOS Детски селища набира благотворителни средства

Предлагайки семеен тип грижа, SOS детските селища дават възможност на лишени от родителска грижа деца да бъдат отново част от едно семейство

23 Ноември, 2011

Основополагащ принцип за сдружението е, ако едно дете не може да остане в своето биологично семейство, в SOS детското селище да му бъдат гарантирани право на грижи, закрила и равен шанс в живота.

 

SOS Детски селища дарителска кампания SOS Детски селища © скрииншот: Selo-Banya.com  

В България са изградени две SOS детски селища

SOS Детско селище Трявна
Открито през 1993 г. в селището живеят дванадесет SOS семейства като всяко обитава еднофамилна къща. Селището дава възможност за отглеждане и възпитание на 84 деца.

SOS Детско селище Дрен
Открито през 1995 г., с тринадесет фамилни къщи, в които могат да бъдат отглеждани и възпитавани 91 деца.

SOS детските селища си поставят за цел да отглеждат деца в риск независимо от тяхната раса, етнически произход и религиозна принадлежност, давайки им възможност да живеят своя собствен живот с увереност в себе си и на базата на възприети ценности, като ги интегрират в обществото и им помогнат по техния път към едно по-сигурно бъдеще.

Предлагайки семеен тип грижа, SOS детските селища дават възможност на лишени от родителска грижа деца да бъдат отново част от едно семейство. Основополагащ принцип за сдружението е, ако едно дете не може да остане в своето биологично семейство, в SOS детското селище да му бъдат гарантирани право на грижи, закрила и равен шанс в живота.

Как да помогнете на SOS Детски селища

Над 6 000 деца в България не познават топлината и уюта на семейството. 5 еднократни дарения по 20 лв. или 100 лв. е сумата, от която те се нуждаят, за да осигурят пълната издръжка на едно SOS семейство от 6 деца за един ден.

Всеки желаещ да дари известна сума може да го направи . Можете да изпратите парична помощ с плащане от своята Visa, Master или Maestro карта. Можете да направите банков превод или плащане през ePay.bg или PayPal.com. 

За изпращане на средства:
SOS Детски селища България - онлайн форма за дарение

Сдружение SOS Детски селища България

Сдружение SOS Детски селища България е учредено на 2 август 1990 г. в София. Регистрирано е в Софийски градски съд на 15 март 1991 г. като българско юридическо лице с нестопанска цел и е вписано под № 20021009009 в Централния регистър към Министерство на правосъдието като организация, осъществяваща дейност в обществена полза.

Сдружението има лицензия от Държавната агенция за закрила на детето № 001/09.03.2004 г. за предоставяне на социални услуги за деца като: приемна грижа - обучение, подготовка, консултиране и подкрепа на кандидати за приемно семейство и на утвърдените приемни семейства, дългосрочно отглеждане и възпитание в SOS детски селища и SOS младежки домове в среда, близка до семейната, на български деца, лишени от родителска подкрепа.

SOS сдружението осигурява грижа в семейна среда за деца, които са загубили своите родители или не могат да живеят повече с тях, подкрепя деца в риск и техните семейства чрез програми, изграждащи и укрепващи техните социални и житейски умения и осигуряващи достъп до жизненоважни услуги и психо-социална подкрепа.

За повече информация посетете уеб сайта на сдружението www.sosbg.org

 

backward arrow icon png начало Forward arrow icon png

 

Валутни курсове

  • 1.95583