Бюджетният дефицит през януари с 38% спад

Фискалният резерв намалява с около 1 млрд. лв. през месеца заради погасени дългови задължения

 

03 Март, 2012, Бизнес и Финанси

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа за месец януари 2012 г. е отрицателно в размер на 297,8 млн. лв., съобщи Министерство на финансите.

 

фискален резерв намалява 1 млрд лв Бюджетният дефицит в България намалява © скрииншот: Selo-Banya.com

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа за месец януари 2012 г. е отрицателно в размер на 297,8 млн. лв., съобщи Министерство на финансите. Според данните недостигът в хазната в началото на годината е 297,8 млн. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 209,1 млн. лв. и по европейските средства в размер на 88,7 млн. лв. За сравнение бюджетното салдо за януари 2011 г. светеше в червено с 477,3 млн. лв.

В края на месец януари Разплащателната агенция към ДФ ”Земеделие” извърши на един транш плащания по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и по схемата за национални доплащания (СНД) за кампания 2011 в общ размер на 743,2 млн. лв., от които 645,5 млн. лв. са за сметка на ЕС и подлежат на възстановяване през следващ период.

Финансовото министерство отчита 1,9 млрд. лв. приходи през януари, което е с 13,4% повече от събраното през същия период на предходната година. Само данъците и осигуровките пълнят бюджета с 1,6 млрд. лв., или 7,6 на сто от годишния разчет. От тях преките данъци носят 241,9 млн. лв., а косвените – 938,4 млн. лв.

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България за общия бюджет на ЕС) към 31 януари 2012 г. възлизат на 2,2 млрд. лв. което е 7,4 % от годишния разчет. Спрямо месец януари 2011 г. общо разходите по консолидирания бюджет са нарастнали с 45 млн. лв. (2,1%), основно поради изплатените национални доплащания към директните плащания за селскостопанските производители.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 1,78 млрд. лв. (7,9% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 120,9 млн. лв. (2,3% от разчетите към ЗДБРБ за 2012 г.), а лихвените плащания - на 237,4 млн. лв. (33,3% от планираните за 2012 г.) Съгласно спецификата на лихвения календар, през месец януари са изплатени 188,9 млн. лв. лихви по външни заеми и 48,6 млн. лв. лихви по вътрешни заеми.

 

backward arrow icon png начало Forward arrow icon png

 

Валутни курсове

  • 1.95583