Международна група ученици на посещение в Европейския информационен център в град Хаджидимово

29 Октомври, 2011

Ученици и техните ръководители от Испания, Полша, Румъния, Турция и Португалия присъстваха на едноседмично посещение в гр. Хаджидимово. Те са пристигнали в България по програма "Учение през целия живот", подпрограма "Коменски", във връзка с проект на тема "Управление на околната среда".

 

Европейски информационен център Хаджидимово Мария Неделчева © снимка: интернет, скрииншот: Selo-Banya.com  

Международна група от 43-ма ученици и техните ръководители от Румъния, Испания, Полша, Турция и Португалия посетиха гр. Хаджидимово. Партньор по проекта от българска страна е СОУ "Никола Вапцаров", гр. Хаджидимово. България е четвъртата страна по проекта, която учениците посещават, за да развият езиковите си умения и да се ориентират в опознаването на екологичните проблеми на местно, регионално, национално и международно ниво.

Във връзка с реализирането на дейностите по настоящия проект, международната група посети и Европейския информационен център в гр. Хаджидимово. По време на посещението си чужденците се запознаха с дейността на Инфоцентъра и на българския евродепутат. Под формата на презентации и кратки клипчета беше представена темата "Екология" в нейните европейски измерения. Многостранната група се срещна и с доброволците от Европейския младежки клуб в Хаджидимово – младите европейци подариха на своите нови приятели комплекти с книжки за Европейски парламент и занимателни игри за околната среда, специално изпратени за случая от Мария Неделчева. Всички си тръгнаха заредени с нови идеи и много позитивизъм и създадени трайни приятелства.

Основна цел след финализирането на проекта е да се повишат езиковите, ИКТ и социалните умения на участниците, както и самочувствието им и мотивацията за учене. Проектът също така набляга и върху доразвиването на чувствата за отговорност и толерантност. Участниците ще имат възможността да представят своето училище в страната и чужбина и да сравнят и обсъдят добри практики, и полезни идеи.

Една от основните функции на Европейския информационен център е да информира за активните и отворени европейски програми, по които гражданите могат да кандидатстват с проекти. Важна роля на екипа е да оказва пълно съдействие по отношение подаването на жалби или петиции, тъй като Мария Неделчева е член на Комисията по петиции в Европейския парламент. Гражданите ще могат да получат помощ или насоки за действие и по други касаещи ги въпроси в съответствие с останалите комисии, на които евродепутатът е член – по земеделие и развитие на селските райони, по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред и Комисията по правата на жените и равенство на половете.

В Информационните центрове на евродепутат Мария Неделчева може да се получи изчерпателна информация за възможностите, които дава членството на България в ЕС.

 

backward arrow icon png начало Forward arrow icon png

 

Валутни курсове

  • 1.95583