Бедността е най-голямата заплаха за българите

Евробарометър: За българите бедността е най-голямата заплаха за националната сигурност

29 Ноември, 2011

Бедността е най-голямото предизвикателство пред националната сигурност според 60% от българите. Това показват данни от проучване за вътрешната сигурност на Евробарометър, публикувано от Европейската комисия

 

българите бедност заплаха мизерия Бедността заплаха за националната сигурност в България © скрииншот: Selo-Banya.com  

Повечето граждани на Европейския съюз (33%) обаче поставят на първо място икономическата и финансова криза, а 24% смятат, че бедността е най-голямата заплаха за националната сигурност. Голям процент от българите (48 на сто) също са на мнение, че икономическата криза е най-сериозното предизвикателство пред вътрешната сигурност.

Общо 25% от гражданите на ЕС определят тероризма като най-голяма заплаха. Процентът сред българите за същата категория е значително по-малък – 4 на сто.

Мнението на гражданите на България и на тези от останалата част от ЕС почти напълно съвпада в определянето на организираната престъпност като най-голяма заплаха за националната сигурност – съответно 23% и 22%. За корупцията делът е 24 на сто за българите и 18% за останалите европейски граждани.

Голямо разминаване има в мнението за нелегалната имиграция. Едва 1% от българите я определя като най-голяма заплаха за националната сигурност в сравнение с 13% при гражданите на другите страни от ЕС. Киберпрестъпността е заплаха за 10 на сто от европейците. Тук разминаването с мнението на българите е значително – нито един от запитаните не я е определил като такава.

В проучването е включено и мнението на анкетираните за предизвикателствата пред сигурността на европейско ниво. Тук както българите, така и останалите анкетирани смятат, че най-сериозните заплахи са икономическата и финансова криза (41% от българите и 34% от останалите граждани на ЕС) и тероризмът (41% сред българите и 33 на сто от останалите запитани).

Най-застрашени от кризата се чувстват страните със сериозни дългови проблеми – Ирландия (61%), Испания (57%), Гърция (56%), Италия (44%) и Португалия (41%). Процентът е по-нисък в най-големите икономики – Франция (15%) и Германия (28%).

Организираната престъпност е най-сериозната заплаха за сигурността в ЕС според 21% от европейските граждани. При българите процентът е по-нисък – 15 на сто. По отношение на бедността 14% от българите са я определили като предизвикателство на европейско равнище.

Източник: в.'Дневник'

 

backward arrow icon png начало Forward arrow icon png

 

Валутни курсове

  • 1.95583