Администрация на Република България

Министър Председател

WWW.GOVERNMENT.BG
PRIMEMINISTER@GOVERNMENT.BG

 

Министерство на Вътрешните работи

WWW.MVR.BG
ПРЕСЦЕНТЪР
ПРИЕМНА

 

Министерство на Финансите

WWW.MINFIN.BG
PRESS-OFFICE@MINFIN.BG

 

Министерство на Регионалното развитие

WWW.MRRB.GOVERNMENT.BG
PRESS@MRRB.GOVERNMENT.BG

 

Министерство на Труда и социалната политика

WWW.MLSP.GOVERNMENT.BG
MLSP@MLSP.GOVERNMENT.BG

 

Министерство на Отбраната

WWW.MOD.BG
PRESSCNTR@MOD.BG

 

Министерство на Външните работи

WWW.MFA.GOVERNMENT.BG
IPRD@MFA.GOVERNMENT.BG

 

Министерство на Правосъдието

WWW.MJELI.GOVERNMENT.BG
PR@JUSTICE.GOVERNMENT.BG

 

Министерство на Образованието, младежта и науката

WWW.MON.BG
PRESS_MON@MON.BG

 

Министерство на Здравеопазването

WWW.MH.GOVERNMENT.BG
КОНТАКТИ

 

Министерство на Културата

WWW.MC.GOVERNMENT.BG
PRESS@MC.GOVERNMENT.BG

 

Министерство на Околната среда и водите

WWW.MOEW.GOVERNMENT.BG
FEEDBACK@MOEW.GOVERNMENT.BG

 

Министерство на Земеделието и храните

WWW.MZH.GOVERNMENT.BG
ТЕЛ. УКАЗАТЕЛ
ИНТЕРНЕТ ПОЩА

 

Министерство на Транспорта, информационни технологии и съобщенията

WWW.MTITC.GOVERNMENT.BG
КОНТАКТИ ОТДЕЛИ

 

Министерство на Икономиката, енергетиката и туризма

 

WWW.MI.GOVERNMENT.BG
E-DOCS@MEE.GOVERNMENT.BG

 

Министерство на Физическоto възпитание и спортa

MPES.GOVERNMENT.BG
PRESS@MPES.GOVERNMENT.BG

 

Административен регистър на Република България

AR2.GOVERNMENT.BG
СТРУКТУРИ
RAS@GOVERNMENT.BG

 

Управление на средствата от Европейския съюз

1194 София бул. “Дондуков” №1
+359-2-940-2999

  Община Разлог
  Информация - Администрация Община Разлог - Кмет Разлог - Телефони за връзка

  Кметство Баня Администрация
  Информация за Кметство Баня, адрес, телефони за контакт

 

Валутни курсове

  • 1.95583