Община Разлог

Община Разлог се намира в Югозападна България и е една от съставните общини на Област Благоевград. Общината e с територия от 440 314 кв.км., като в нейната юрисдикция влизат 8 населени места с общо население 20 598 жители, след последното преброяване през 2011 г. Това са град Разлог, който е общински център и 7 села: Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Долно Драглище, Добърско и Елешница.

 

Община Разлог администрация общински съвет

 

Адрес за кореспонденция

 Община Разлог

 2760 Разлог

 ул. "Стефан Стамболов" №1

Важни телефони за връзка с община Разлог

Телефонен код Разлог 0747


Община Разлог - Кмет (централа) тел.: 80 095
Община Разлог - Кмет (факс) тел.: 80 081
Община Разлог - Зам. кмет иконом. развитие тел.: 80 077
Община Разлог - Зам. кмет социални въпроси тел.: 80 099
Община Разлог - Председател тел.: 80 090
Община Разлог - Секретар тел.: 80 088
Община Разлог - Техн. сътрудник тел.: 80 091
Община Разлог - Гл. счетоводител тел.: 80 082
Община Разлог - ОРТ, Юрист, КВО тел.: 80 084
Община Разлог - Фронт офис/Админ. услуги тел.: 80 092
Община Разлог - ЕСГРАОН тел.: 80 086
Община Разлог - Гл. Архитект, Н-к ТСУ тел.: 80 079
Община Разлог - ТСУ тел.: 80 089
Община Разлог - Поземлена комисия тел.: 80 074
Община Разлог - Екология и Земеделие тел.: 80 085
Община Разлог - Общинска собственост тел.: 80 096
Община Разлог - Търговия тел.: 80 087
Община Разлог - Военен отдел тел.: 80 078
Община Разлог - Гражданска защита спешен тел.: 2266
Община Разлог - Гражданска защита спец. тел.: 80 083
Община Разлог - Детска педагог. стая тел.: 80 094
Община Разлог - МодРа тел.: 80 097/8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Кметство село Баня
  Информация, Кмет на Баня, телефони за връзка

  Република България Администрация
  Администрация и министерства на Република България, информация, контакти

 


Полезни връзки: Село Баня

Валутни курсове

  • 1.95583