Днес разгледаха нов проект за р.Пихла в с.Баня

Oбщина Разлог обсъди мерки за предотвратяване на наводненията в село Баня

 

Днес се състоя обществено обсъждане на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-04/2010/010/01.06.2011 г., по проект "Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Баня, община Разлог", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.", ос 4 Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1. Дребномащабни местни инвестиции.

проект за р.Пихла в с.Баня Нов проект за р.Пихла в с.Баня © скрииншот: Selo-Banya.com

Днес в малката зала на Читалище "Просвета 1908" в село Баня, се състоя пресконференция на община Разлог по проект за прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Баня, по Оперативна Програма "Регионално развитие 2007-2013".

Този проект ще разреши тежкия проблем за опасност от наводняване на голяма част от имотите в централната част на Баня. Обект на интервенция по проекта е участък от река Пихла минаващ през северозападната част на село Баня с обща дължина 829 л.м. Предвидените мерки се отнасят за почистване на речното корито в този участък, определен като силно рисков и подсилване на речното корито в същия чрез изграждане на подпорни бетонни стени.

Стойността на проекта е 1 030 948.96 лв., от който задължителният собствения принос на общината е в размер на 5% от общо допустимите разходи т.е. 51 547.45 лв.

Изпълнението на проекта за р.Пихла ще преустанови евентуални сериозни материалните щети, като наводнени къщите и улици, които при дъждовно време и обилно снеготопене биват заливани с вода. Това явление уврежда улиците, затруднява движението по тях на хора и превозни средства.

Проектът "Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Баня, община Разлог", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие ще помогне да се установи контрол и да се регулира нивото на реката в учстъка. Това ще предотврати рисковете от бъдещи наводнения, ще подобри обликът на село Баня.

 

backward arrow icon png начало Forward arrow icon png

 


Най четени:

 

Валутни курсове

  • 1.95583