Първа национална конференция на общините на територията, на които са разположени находищата на минерални води

Днес 30.06.2011 г. в село Баня, община Разлог стартира Първа Национална Конференция на общините на територията, на които са разположени находищата на минерални води. Мероприятието е организирано от Министерство на околната среда и водите и Българската асоциация по подземни води (БАПВ). Началото на срещата бе дадено в 11:30 ч. и по програма ще продължи до 13:00 ч. на 1-ви Юли, когато ще се обяви Закриване на Конференцията. По покана от организаторите кореспондент на портала Selo-Banya.com присъства на събитието и предаде:

Конференция минерални води село Баня Минерални извори конференция концесия вода

 

Цел на Конференцията

 

  • • да подобри взаимодеиствието между представители на местната и централната администрация, свързани с управлението, ползването и стопанисването на минералните води,
  • • да подпомогне общините, получили безвъзмездно право на ползване и управление върху находища на минерална вода, представляващи изключителна държавна собственост, разположени на територията им, на основание §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, за срок от 25 години (в сила от 01.01.2011 г.), както и общините, на чиято територия са разположени находища на минерална вода, представляващи публична общинска собственост,
  • • да даде възможност на представители на местната власт да обсъдят и изяснят въпроси и проблеми, свързани с правилното и законосъобразно прилагане изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи управлението и стопанисването на минералните води, с представители на МОСВ и Басеиновите дирекции,
  • • да създаде условия за обмяна на опит и идеи, свързани с използването и оползотворяването на минералните води, между представители на различни общини и представители на бизнеса
  • • да превърне срещите на всички, свързани с ползването и управлението на минералните води, в традиционни, ежегодни форуми

Официални гости и лектори на Конференцията

• НОНА КАРАДЖОВА, Министър на околната среда и водите

• Инж. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ, Народен представител. Председател на Парламентарната комисия по регионална политика и местно самоуправление към Народното събрание на Република България

• Инж. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ, Кмет на Община Разлог

• арх. ПЕТЪР ДИКОВ, главен архитект на Столична община

• СТАНИСЛАВ БЛАГОВ, член на УС на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Кмет на Община Свищов

• АСЕН ЛИЧЕВ, Директор на Дирекция „Управление на Водите", Министерство на околната среда и водите

• Инж. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ, Директор на Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград

• Инж. ОЛГА ТУНЕВА, началник отдел „Разрешителни", Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград

• Инж. АВРАМ ТОДОРОВ, началник отдел „Планиране, мониторинг и ГИС", Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград

• ВЪЛЧО КАРАДЖОВ, началник отдел „Контрол", Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив

• АНЕТА ТОМОВА, Отдел „Разрешителни", Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив

• ИВАНКА АПОСТОЛОВА, старши експерт в Дирекция „Управление на водите", МОСВ

• Проф. дгн инж. МИХАИЛ ГЪЛЪБОВ, преподавател в МГУ "Св. Иван Рилски"

• Доц. д-р ПАВЕЛ ПЕНЧЕВ, Председател на Управителния съвет на БАПВ, преподавател в МГУ "Св. Иван Рилски"

• Инж. геол. ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ - изпълнителен директор на БАПВ

• Адв. МАРИНА БЕЛЧЕВА, учредител на БАПВ, член на Управителния съвет

• ЕЛЕНА ТРИЧКОВА, експерт по европейско финансиране

Програма на Конференцията

Програмата на Конференцията започна официално в 11:30 ч. с встъпителна реч на АСЕН ЛИЧЕВ, който е Директор на Дирекция „Управление на Водите", Министерство на околната среда и водите. Той накратко запозна участниците каква е идеята на тази среща и призова всички да се включат активно, да задават въпроси, които касаят подобряване на взаимодеиствието между представители на местната и централната администрация, свързани с управлението, ползването и стопанисването на минералните води. След това думата взе Инж. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ, който е Директор на Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград. Той също приветства всички гости и призова за повече диалог и обмяна на информация, опит и идеи, свързани с използването и оползотворяването на минералните води, между представители на различни общини и представители на бизнеса.

Българска асоциация по подземни води (БАПВ)

 

Марина Белчева БАПВ

Марина Белчева

Васил Йорданов БАПВ

Васил Йорданов

Величко Величков БАПВ

Величко Величков

 

Специално за Selo-Banya.com представители на Българската асоциация по подземни води - Инж. геол. ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ, Инж.Васил Йорданов и Адв. Марина Белчева, учредител на БАПВ и член на Управителния съвет дадоха интервю за ролята на Асоциацията и ползата от работата на това ново звено в управлението и усвояването на подземните води. Цялото интервю очаквайте в близките няколко дни на страниците на Selo-Banya.com. Българската асоциация по подземни води е регистрирана като сдружение, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в подпомагане на процесите на търсене, проучване, каптиране, ползване и опазване на подземните води, в т.ч. пресни подземни води за питейно-битово водоснабдяване и напояване, натурални минерални и изворни води за бутилиране и производство на безалкохолни напитки, минерални лечебни води за рехабилитация, профилактика и отдих, термални подземни води за отопление и добив на геотермална енергия, промишлени подземни води за добив на йод, бром и други редки елементи и още много други дейности, с които можете да се запознаете от Устава на Сдружението.

 

  Selo-Banya.com
  30.06.2011 г., с.Баня

 

Още интересни теми:

Израелци ще почиват в село Баня | Нов плувен басейн в село Баня | Ново заведение отвори врати в село Баня | Selo-Banya.com информационен туристически портал на село Баня | Минерален плаж Баня откри новият плувен сезон | ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, Баня с победа на Млад огнеборец | Великден - традиции в село Баня, Благоевградско | Деца от Баня разбиха елитна гимназия в Банско

 

backward arrow icon png начало Forward arrow icon png

Най четени:

 

Валутни курсове

  • 1.95583