Баня ще се превърне в СПА перлата на региона

Инж.Красимир Герчев - Кмет на община Разлог

Selo-Banya.com цитира статия от в.Труд/23 август 2011 г.

Геотермална централа в село Баня как ви звучи? Най-новите инвестиционни намерения на община Разлог за развитието на Баня, благодарение на минералните води ... "Вече нямате притеснения за депото, което кандидат кметове на селото и общината наричат сметище".

Интервю:
- Г-н Герчев, как успяхте в толкова кратък срок с първото разрешение в страната за използване на минералните води?

 

Красимир Герчев снимка избори 2011- С Асоциацията на подземните термални води извършихме предва-рителни анализи и проучвания, което ни даде възможност веднага да започнем процесите на отдаването на концесия на минералните води. И когато законът ни ги предостави, дойде и първото инвестиционно намерение от предприемач от Баня, което беше разгледано в ОбС. Съгласувахме с Басейнова дирекция и МОСВ и след получаване на положителното им становище на конкретния минерален ресурс, се гласува от Общински съвет. Издадохме първото разрешение за ползване на минерална вода в страната на предприемач от Баня, което ме кара да се чувствам горд, че община Разлог и администрацията извървяхме този път. Пътят не е бюрократичен, напротив - лесен е, и се надявам предприемачите от Баня и общината да се активират с инвестиционни предложения по отиошение на безценните минерални ресурси.

Надявам се да има още по-голям ин-терес, защото всичко, което правим за Баня в последните няколко години е да се превърне в спа перлата на региона. Инвестистициите в селото надхвърлят милиони левове, вложени във водопровод и канализация, които не се виждат и лесно се забравят, но не трябва да забравяме, че 2/3 от Баня беше в тежко състояние. Сега изграждаме над земята в паркове, улици и ще продължаваме да изграждаме.

- Има ли други инвестиционни намерения за минералните води в община Разлог?

- Това зависи от бизнес интересите и намеренията на хората, които искат да използват този ресурс, но основното, което общината ще направи са предпроектни проучвания за създаване на геотермална централа в Баня и ако има достатъчно възможности, Баня да се отоплява с минералните си води.

- Но преди да дадете първото разрешително за минералните води, вие вече изполвате минералните води за отопление на общински сгради?

- И чисто прагматично успяхме да намалим значително разходите само на детската градина с над 40 хиляди лева, които вложихме в други дейности в селото. Вече и читалището е отоплено, отоплен с минерална вода е пенсионерският клуб, направихме икономии и в домашния социален патронаж. Тази година успяхме да вкараме водата и в училището и средствата от икономиите ще му позволят да направи нещо качествено и допълнително за децата. Баня има огромен капацитет за развитие и след като изградихме водоснабдяването и канализацията, вече се пренасяме в благоустройството и озеленяването й. В особено красиво пространство може да се превърне паркът. На този етап предстои едно генерално почистване, но има възможности да се разработят проекти по европейските програми или да залегне в програмата на общината и се превърне в атрактивно място за отдих. След две години ще бъде задължи-телно и построяването на пречиствател-ни станции за селища с жители над 2000 жители и затова реализирахме големите проекти за водопровода и канализацията, като вече имаме идеен проект и отредено място за пречиствателна станция с цел спазване на нормативните изисквания.

- Вече нямате притеснения за депото, което кандидат кметове на селото и общината наричат сметище?

- Нямам абсолютно никакви притеснения по отношение диалога с хората от с. Баня. В началото не бяха заинтересовани, но след като се появиха искания за информация и се прояви активна гражданска позиция, която уважавам, екипът на общинска администрация извърши много по отношение предоставяне на информация, включително и пресконфе-ренция с експертите по проекта, която направихме в Благоевград с цел по-го-лямо присъствие на медии и по-голяма гласност. Инициирахме с инициативния комитет съвместно заседание на комисиите по местно самоуправление и финансовата комисия, предоставихме пълна информация, проектът има отворен сайт, никого не съм върнал с въпроси и мнения по отношение на депото. Аз като кмет се срещам постоянно с представители на инициативния комитет, които искат информация, даже съм им казал, че няма проблем да намерят специалисти по управление на отпадъците и опазване на околната среда и се направи среща с екипа, проектирал съоръжението. Ние не се конфронтираме с гражданите на Баня, включително и с хората от иницативния комитет, защото всички искаме да живеем в чиста и подредена среда. И ако в началото тръгнаха с конфронтация, в момента отношенията са диало- гични. Проектът започва преди четири години по националната програма за управление на отпадъците, която е приета през 2003 г. и Община Разлог е следвала своите последователни стъпки.

- Но проектът за депото се отложи във времето, защото Общинският съвет отказа да вземе решение по процедура за него?

- Според мен, това е правилното решение. В края на мандата е рисково да се вземат решения, за които отговорност ще носи новият общински съвет. И затова бъдещите съветници трябва да имат ясна и категорична позиция. Това е обществено отговорно решение, пред-стои и много важният диалог на ниво специалисти. Много се спекулира с тази тема и хората, които нямат информация, лесно се манипулират, че депото ще бъде смърдящо и во-нящо, което е абсурд да ни го разреши ЕС, но диалогът с хората от Баня продължава. От проведените срещи с предприемачи съм получавал запитвания за изгааждане на малък завод за преработка на отпадъците и съответно за производство на енергия от тях, което при реализиране ще реши въпросите, които стоят на дневен ред. Общината е на разположение с факти, цифри, специалисти, готови сме да предоставим необходимата информация.

- След като проектът с депото се отложи във времето, има при-теснение, че ще спрат кранчетата на водата 8 Баня?

 

- Истински съм се смял на това! При условие, че общинските сгради са отоплени, при условие, че имаме намерение да създадем геотермална централа, за да проучим дали можем да отопляваме селото, при условие, че първият инвеститор е от Баня, при условие, че влагаме толкова много - и усилия, и средства, и проекти, и проучвания по отношение на минералната вода - това е пълен абсурд! Колко години нищо не се направи за минералните води в България! Ние имаме уникалната възможност да превърнем в спа-рай Баня и ще се възползваме от всяко инвестиционно предложение. В името на развитието на селото и просперитета на неговите хора.

 

backward arrow icon png начало Forward arrow icon png

Най четени:

 

Валутни курсове

  • 1.95583